Lupakuvat

Lupakuvat

Rakennuslupaa varten voin tehdä myös pelkät rakennuslupakuvat yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa. Pohjapiirrokset ja leikkaukset tarkennetaan käytettävillä rakenteilla ja asemapiirros täydennetään mm. tontin korkeustiedoilla luvan vaatimaan tarkkuuteen. Lupapaperien täytössä voin avustaa. Luvassa tarvittavan energiatodistuksen voin laatia myös pyydettäessä.

Lupakuvien muuttaminen työkuviksi mitoittamalla tapahtuu nopeasti parissa tunnissa.